Omfatter bl.a problemstillinger knyttet til:

  • Avhendingsloven: Mangel, reklamasjoner. Bistand overfor både for selger og kjøper
  • Bustadoppføringslova: Mangel, reklamasjoner, oppfølging overfor utbygger
  • Håndverkertjenesteloven
  • Husleie: Bistand overfor både utleier og leietager
  • Eierseksjon og bruksendring
  • Naboloven
  • Eiendomsutvikling, bistand i forbindelse med regulering og prosjektering

Ta kontakt for konkrete spørsmål knyttet til din sak.