IngerLine_Dingstad_Eriksen_web

Jeg har flere års erfaring fra både statlig og privat sektor med hovedvekt på områder innenfor fast eiendoms rettsforhold, forsikringsrett, forvaltningsrett og erstatningsrett.
Jeg har jobbet med eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA i Oslo. Jeg har også jobbet med naturskadeerstatning i Statens landbruksforvaltning og med pasientskadeerstatning i Norsk pasientskadeerstatning.


Advokatforeningen

lgo_af_medium

Advokatforeningens hjemmeside

CV

2014 - Advokatfirmaet Dingstad-Eriksen
2009 – 2014 Norsk pasientskadeerstatning
2008 – 2009 Statens landbruksforvaltning
2005 – 2008 Protector Forsikring ASA
2002 – 2005 Tennant Forsikring ASA

 

Verv

2015 – Styremedlem Indre Østfold Brann og Redning IKS
2014 – Styreleder i Irma og Halfdan Borgersens journalistlegat